Investment Discovery Museum

ยินดีต้อนรับสู่ INVESTORY Land

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการถาวร ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้เคล็ดลับกำจัด Money Monsters จาก SET Heroes และค้นพบหนทางในการบรรลุเป้าหมายชีวิตที่เหมาะสมกับตนเอง

SET Ecosystem

SET Ecosystem

จิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องโครงสร้างตลาดทุนไทย โดยมีตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนทุนที่มีอยู่ในระบบให้เกิดการหมุนเวียน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ตามรอยประวัติศาสตร์

พัฒนาการ 40 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ จากยุคบุกเบิกสู่ยุคพัฒนาอย่างยั่งยืน

Hero Training Stations

ร่วมเรียนรู้ไปกับ SET Heroes ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินไปจนถึงการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อค้นหาวิธีต่อสู้กับ Money Monsters ที่เหมาะสมกับตนเอง จนสามารถก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินได้ในที่สุด

Hero Training Station
Hero Training Station
Hero Training Station
Big Battle

เส้นทางการเรียนรู้

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน นำเสนอประเด็นที่อยู่ในความสนใจในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหา รวมถึงการร่วมสนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย