Investment Discovery Museum

 

นิทรรศการพิเศษชุดที่ 2

“เก็บตังค์พลังบวก DCA”

 

The Super Saving Power 'DCA'

 

 

ที่จะช่วยให้เรียนรู้เกี่ยวกับการออมสม่ำเสมอผ่านการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Averaging) 

กับ 5 ฐานเด็ดใน INVESTORY Extra Exhibition 

 

ฐานที่ 1 เก็บตังค์ให้โต

เปรียบเทียบให้เห็นถึงการเก็บเงินในรูปแบบต่างๆ ทั้งหยอดกระปุก ฝากธนาคาร และออมในหุ้น

 

ฐานที่ 2 การลงทุนมีความเสี่ยง vs การลงทุนมีความสุข

สนุกกับเกมขดลวดไฟฟ้า ที่จะทำให้เข้าใจว่าการซื้อหุ้นเองอาจมีความเสี่ยงเนื่องจากราคาหุ้นมีความผันผวน ในขณะที่การซื้อหุ้นแบบ DCA นั้นสามารถลดความกังวลเรื่องราคาหุ้นได้ จึงทำให้เป็นการลงทุนในหุ้นอย่างมีความสุข

 

ฐานที่ 3 เก็บตังค์พลัง DCA

เรียนรู้การลงทุนแบบ DCA จากกราฟเปรียบเทียบการลงทุน และโปรแกรมการคำนวณหาค่าเฉลี่ยต้นทุนของการลงทุน

 

ฐานที่ 4 เพิ่มพลังตังค์เก็บ

พบกับ 3 พลังมหัศจรรย์ ที่ช่วยเพิ่มพลังตังค์เก็บ สนุกสนานจากการค้นหาผลลัพท์ที่ทำให้ตังค์โตจากป้ายพลิกและจากโปรแกรมคำนวณ

 

ฐานที่ 5 รู้งี้ DCA นานละ

ทดลองลงทุน DCA จากราคาหุ้นจริงในอดีตเพื่อดูว่าถ้าเริ่มเก็บตังค์ด้วยวิธี DCA 1-5 ปีที่ผ่านมา เงินจะโตแค่ไหน เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้กลับไปวางแผนการลงทุนจริงต่อไป

 

 

คำถามเกี่ยวกับ DCA