Investment Discovery Museum

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 14ตอน เคล็ดลับ จัดการชีวิตให้โอ(เค)

 

ความเสี่ยงภัยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกคน แต่ถ้ารู้วิธีการจัดการความเสี่ยงภัยก็จะช่วยให้เราเตรียมตัวและวางแผนตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์และใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยการรับมือกับความเสี่ยงภัยมีหลายวิธี ได้แก่ การป้องกัน การหลีกเลี่ยง การยอมรับ และการถ่ายโอนความเสี่ยง 

 

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://investory.set.or.th

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com