Investment Discovery Museum

เกษียณสุขได้ ด้วยเงิน 3 ก้อน

 

 

เงินก้อนที่ 1 เงินที่ใช้หลังเกษียณต้องมีเท่าไหร่

          เงินที่ใช้หลังเกษียณต้องมีเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตหลังเกษียณที่ต้องการเป็นอย่างไร อยากเป็นแบบพอมีพอใช้ สุขสบายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ หรือมีชีวิตหรูหราอยากท่องเที่ยวตามใจฝัน ซึ่งเป้าหมายการใช้ชีวิตหลังเกษียณแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป เงินที่ต้องเตรียมไว้ใช้ก็จะมากหรือน้อยแตกต่างตามไปด้วย ดังนั้น ควรวางแผนให้ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีวิตรวมถึงเพื่อความสุขตามที่ต้องการ เช่น เตรียมไว้เพื่อการท่องเที่ยว สำรองไว้ใช้ยามเจ็บป่วย หรือเตรียมส่งมอบมรดกต่อให้ลูกหลาน เป็นต้น โดยเราสามารถคำนวณได้คร่าวๆ ดังนี้

เช่น ต้องการมีชีวิตแบบพอเพียงใช้เงินเดือนละ 15,000 บาท ไปอีก 20 ปี หลังเกษียณ 

เงินที่ต้องเตรียม = (15,000x12) x 20 = 3,600,000 บาท 

 

เงินก้อนที่ 2 เงินออมเพื่อวัยเกษียณมีอยู่เท่าไหร่

          เมื่อทราบแล้วว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการหลังเกษียณ จากนั้นเรามาเริ่มตรวจสอบเงินออมจากที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีอยู่เท่าไหร่จากแหล่งใดบ้าง ซึ่งแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณมีทั้งระบบการออมภาคบังคับ เช่น กองทุนประกันสังคม หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น หรือทางเลือกการออมภาคสมัครใจ อื่น ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตแบบบำนาญ เงินฝากประจำระยะยาว เป็นต้น 

 

เงินก้อนที่ 3 เงินที่ต้องออมเพิ่ม ขาดอีกเท่าไหร่

          จากนั้นให้นำเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณหักลบกับเงินออมที่มีในปัจจุบัน ก็จะทราบว่า “ขาดเงินอีกเท่าไหร่” ลองมาคำนวณเบื้องต้น เช่น ต้องการใช้เงินหลังเกษียณ 3,600,000 บาท ตรวจสอบแล้วเงินออมที่มีอยู่มีเพียง 500,000 บาท ยังต้องออมเพิ่มอีก 3,100,000 บาท จากนั้นก็นำมาปรับแผนการออมให้เหมาะสม โดยการเพิ่มเงินออมให้มากขึ้น หรือเร่งวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ซึ่งแผนการออมจะบรรลุเป้าหมายและเป็นจริงได้ต้องทำบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม เพื่อให้มีเงินออมในแต่ละเดือนมากขึ้น จากนั้นก็ลงมือออมเงินหรือลงทุนอย่างต่อเนื่องและมีวินัย ที่สำคัญต้องเลือกช่องทางการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ ทั้งนี้ แผนการออมเพื่อวางแผนเกษียณนั้น ยิ่งทำได้เกินกว่าเป้าหมายก็จะยิ่งดีเพื่อความสุขสบายในบั้นปลายชีวิต

เอาล่ะ อย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป เริ่มตั้งแต่วันนี้โดยการสำรวจเงิน 3 ก้อนที่ต้องมี เพราะถ้าไม่เริ่ม รู้ตัวอีกทีก็อาจจะใกล้เกษียณจนวางแผนการเงินไม่ทัน