Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY + + Investment Return + +

++ #INVESTORYชวนดู ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY คำศัพท์สำหรับมือใหม่เพื่อเรียนรู้การลงทุนอย่างง่าย ++

 

 

Investment Return คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน

ผู้ลงทุน จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ดังนี้

 

 

เมื่อผู้ลงทุนขายหลักทรัพย์ อาจได้รับกำไรหรือขาดทุน จากส่วนต่างของราคาซื้อขาย

ถ้าราคาขาย มากกว่า ราคาซื้อ = กำไร

ถ้าราคาขาย น้อยกว่า ราคาซื้อ = ขาดทุน

 

 

#เรียนรู้การลงทุนเริ่มต้นที่INVESTORY