Investment Discovery Museum

กิจกรรม FIN&FUN ช่วงที่ 3/4

ภาพบรรยากาศของการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นในครึ่งหลัง #ทีมสกาย เล่นแบบชิลล์ๆ ในขณะที่ #ทีมฟรัง ต้องรวมพลังเพื่อพลิกสถานการณ์ช่วงชิงคะแนนกลับมา