Investment Discovery Museum

กิจกรรม FIN&FUN ช่วงที่ 1/4

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 INVESTORY จัดกิจกรรม FIN&FUN BATTLE @INVESTORYเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนได้เห็นถึงความสำคัญของการออมเงินและการลงทุน กับ 2 นักแสดงจากซีรีส์ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ได้แก่ สกาย (วงศ์รวี นทีธร) และ ฟรัง (นรีกุล เกตุประภากร) เป็นผู้นำทีมกิจกรรมร่วมกับผู้โชคดีที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 คน โดยมี ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน