Investment Discovery Museum

พ่อแม่...โค้ชการเงินคนแรกของลูก

 

ในโลกปัจจุบันเราต้องเผชิญกับสิ่งยั่วยุที่ทำให้เกิดความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้จิตวิทยาการตลาดหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่คอยกระตุ้นให้เราจับจ่ายใช้สอยได้สะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น พ่อแม่ในฐานะ…โค้ชการเงินคนแรกของลูก สามารถจะช่วยประคับประคองให้ลูกเอาตัวรอดไม่ติดกับดักการเงินเหล่านี้ได้ โดยต้องปลูกฝังอุปนิสัยทางการเงินที่ดีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินที่แข็งแรงในอนาคต 

 

แนวทางสร้างอุปนิสัยทางการเงินที่ดี 5 ประการ

1) เห็นคุณค่าของเงิน เมื่อเริ่มให้ลูกใช้เงินเอง พ่อแม่ควรเล่าให้ลูกได้รู้ถึงที่มาของเงินค่าขนมที่ได้รับจากพ่อแม่

เงินทุกบาทที่ลูกใช้หรือขอเพิ่มนั้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของพ่อแม่ ที่สำคัญพ่อแม่ไม่ใช่ตู้เอทีเอ็ม ตะเกียงวิเศษ หรือแก้วสารพัดนึก

2) ตั้งเป้าการออม สิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ต่อมาคือ การรู้จักเก็บออม ควรปลูกฝังแนวคิดออมก่อนใช้เสมอ เช่น หยอดกระปุกหรือฝากออมสิน 10% ของค่าขนมที่ได้รับทุกครั้ง การออมที่ดีควรจะต้องมีความต่อเนื่องและมีเป้าหมายที่ชัดเจน เริ่มจากเป้าหมายเล็กๆ ก่อน เช่น เก็บเงินซื้อจักรยานภายในระยะเวลา 6 เดือน ถ้าลูกสามารถออมเงินได้สำเร็จตามเป้าหมาย พ่อแม่อาจให้รางวัลโดยการสมทบเงินเพิ่มเติมจะช่วยให้ลูกรู้สึกสนุกและมีกำลังใจในการออมมากยิ่งขึ้น แล้วค่อยๆ เพิ่มหรือปรับเปลี่ยนเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นในวันข้างหน้า

3) ฉลาดใช้เงิน สำหรับการใช้เงินค่าขนมที่เหลือจากการออมนั้น พ่อแม่ควรแนะนำลูกให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่าง ของที่จำเป็น และ ของที่ต้องการ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่า เงินค่าขนมที่มีอยู่ไม่สามารถใช้ซื้อของได้ทุกอย่างที่ต้องการ และการฝึกตัดสินใจเลือกซื้อของที่จำเป็นก่อนเสมอ

4) จดบันทึกรายรับรายจ่าย พ่อแม่ควรหัดให้ลูกจดบันทึกรายรับรายจ่ายแบบง่าย เพื่อให้เห็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และเรียนรู้การใช้เงินอย่างรอบคอบ

5) สนุกกับการหาเงินเพิ่ม มีคำกล่าวที่ว่า “คุณไม่มีทางรู้จักคุณค่าของเงินอย่างแท้จริง จนกว่าจะหามันได้ด้วยตัวเอง” นอกเหนือจากเงินค่าขนมที่ลูกได้รับจากพ่อแม่แล้ว พ่อแม่สามารถสร้างภารกิจพิเศษเพื่อเพิ่มเงินค่าขนมให้ลูกได้ เช่น การช่วยทำงานบ้าน การใช้ทักษะหรือความสามารถพิเศษ เช่น การวาดรูป การทำงานประดิษฐ์ต่างๆ ขาย ถึงแม้ว่าอาจจะขายไม่ได้ แต่ลูกก็จะได้เรียนรู้ว่าเงินทองไม่ได้หามาได้โดยง่าย ต้องอาศัยความสามารถ ความพยายาม และความอดทนแลกมา รวมถึงยังได้ค้นพบตนเองด้วยว่าเหมาะกับอาชีพในลักษณะใด

 

การปลูกฝังอุปนิสัยทางการเงินที่ดีด้วยการสอนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ผลดีเท่ากับการทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง พ่อแม่จึงควรใช้ชีวิตให้ลูกเห็นว่า ได้มีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ มีการตั้งเป้าหมายการเงินที่ชัดเจน และใช้เงินอย่างชาญฉลาด 

 

เมื่อลูกโตขึ้นจะมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่แข็งแรงในอนาคตอย่างแน่นอน

 

ชวนลูกหลานมาเรียนรู้เรื่องการออมได้ที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย