Investment Discovery Museum

ออกแบบชีวิต...ไม่ติดกับดัก(การเงิน)

 

 

 

                   ปัจจุบันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก คือ การสูงอายุของประชากร ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำให้เราได้ทราบว่า ประเทศไทยก็ได้เข้าสู่สังคมสูงอายุเช่นเดียวกัน โดยในปี 2564 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในอีก 20 ปีข้างหน้าจะเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งหนึ่งในความท้าทายก็คือ การเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเงินเพียงพอสำหรับเลี้ยงตัวเองในช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุ หรือเกษียณอย่างมีความสุขนั่นเอง

                   เกษียณสุขเป็นช่วงชีวิตที่เราทุกคนต่างก็ใฝ่ฝัน เพราะไม่ต้องเหนื่อยกับการทำงานประจำ ได้พักผ่อน ท่องเที่ยว และทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามที่ใจปรารถนา หลายคนรู้จักสะสมสินทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียมให้เช่า หรือบางคนรู้จักลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ทำให้มีรายได้สม่ำเสมอ มีเงินใช้ไม่ขาดมือ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะติดกับดักด้านการเงินทำให้เกษียณไม่สุข ตัวอย่างเช่น ไม่มีเงินออม หรือเกษียณแล้วยังมีหนี้ที่ยังใช้ไม่หมด ทำให้ยังจำเป็นต้องทำงาน เพื่อหารายได้เลี้ยงตัว หรือต้องรอพึ่งพาลูกหลาน ดังนั้น ถ้าอยากเกษียณสุขใจ มีเงินพอใช้หลังเกษียณ ก็ต้องเริ่มต้นวางแผนให้ดีและมีวินัยตั้งแต่วันนี้

                   แนวทางการวางแผนเกษียณอย่างง่ายๆ

1. ประมาณการช่วงชีวิตหลังเกษียณ

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า มีความเป็นไปได้ว่าคนไทยที่เกิดในปี 2559 จะมีอายุยืนถึงเกือบ 100 ปี ซึ่งเป็นผลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เท่ากับว่าช่วงชีวิตหลังเกษียณอายุอาจยาวนานขึ้น จากประมาณ 20 ปีไปจนถึง 40 ปี ก็เป็นได้

2. คำนวณเงินเก็บที่ต้องมีไว้ใช้หลังเกษียณ

เมื่อประมาณการแล้วว่าจะใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณไปอีกกี่ปี ก็ต้องมาประมาณการเงินเก็บให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่ารักษาพยาบาล และเงินเก็บเผื่อฉุกเฉิน ดังนี้

 

 

จำนวนเงินเก็บเพื่อใช้หลังเกษียณ = ค่าใช้จ่ายต่อเดือน (บาท) x 12 เดือน x  ระยะเวลาการใช้ชีวิตหลังเกษียณ (ปี)

 

 

                   หลังเกษียณอายุ ถ้าต้องการมีเงินใช้จ่ายเดือนละ 20,000 บาท เป็นระยะเวลา 20 ปี จะต้องมีเงินเก็บทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ เมื่อแทนค่าในสมการข้างต้น จะได้ว่า จำนวนเงินเก็บเพื่อใช้หลังเกษียณ = 20,000 บาท x 12 เดือน x 20 = 4.8 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมเงินเฟ้อ ดังนั้น เพื่อความสบายใจจึงควรเตรียมเก็บเงินให้ได้มากกว่า 4.8 ล้านบาท

 

3. วางแผนการเงินและการลงทุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกษียณ

เมื่อรู้จำนวนเงินเก็บเพื่อใช้หลังเกษียณ (เป้าหมายเกษียณ) แล้ว ก็ต้องกลับมาดูจำนวนเงินออมทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และความสามารถที่จะออมเงินเพิ่มในแต่ละเดือนไปจนถึงวันเกษียณ หากยังไม่พอ ก็ควรหาผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติม


 

ถ้าอยากรู้ว่า จะต้องวางแผนการเงินและลงทุนอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายเกษียณได้ตามที่ต้องการมาทดลองวางแผนเกษียณด้วยตัวคุณเองที่ INVESTORY

 

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

 

สำหรับผู้สนใจ
เด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ เข้าชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ปกติค่าเข้าชม 100 บาท/ท่าน)
เยี่ยมชมแบบหมู่คณะ (10 ท่านขึ้นไป)  แจ้งความประสงค์ได้ทาง e-mail: INVESTORY@set.or.th
เปิดทำการวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 9:30 – 19:00 น. (ปิดให้บริการวันจันทร์)
ข้อมูลเพิ่มเติม www.set.or.th/INVESTORY 
เพิ่มเพื่อนเพื่อเรียนรู้ผ่าน Line@ : @INVESTORYMusuem
==========================================
#SET
#INVESTORY
#INVESTORYMuseum
#พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
#InvestmentDiscoveryMuseum
#เรียนรู้การลงทุนเริ่มต้นที่INVESTORY