Investment Discovery Museum

4 กระปุก...ออมเงินเพื่ออะไร

 

          การออมนับเป็นทักษะชีวิตทางการเงินพื้นฐานที่สำคัญ สามารถทำได้ทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็น วัยเรียน วัยทำงาน วัยเกษียณ ถ้าทุกคนมีวินัยการออม เริ่มเก็บสะสมเงินตั้งแต่อายุน้อยๆ ก็จะนำเราไปสู่เป้าหมายชีวิตที่ตั้งไว้ได้ไม่ยาก เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันออมแห่งชาติ จึงอยากชวนทุกคนมาเริ่มต้นสร้างวินัยการออม ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เทคนิคที่สามารถทำได้ทุกคน คือ ออมเงินตามเป้าหมาย ด้วยการเก็บเงิน 4 กระปุก (หรือ 4 บัญชีการออม) ดังนี้

 

          กระปุกที่ 1 เก็บเงินเพื่อยามฉุกเฉิน เช่น เจ็บป่วยกระทันหัน ประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด หรือตกงาน ซึ่งกระปุกนี้ควรมีเงินประมาณ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยควรเก็บกระปุกนี้ให้เต็มเสียก่อนจึงเริ่มกระปุกอื่น

เช่น นายออมดี มีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอยู่ที่ 3,000 บาท นายออมดี ควรมีเงินในกระปุกนี้ อย่างน้อย 9,000-18,000 บาท นั่นเอง

 

          กระปุกที่ 2 เก็บเงินไว้ใช้จ่ายสำหรับเป้าหมายระยะสั้น หรือ ระยะกลาง เช่น ดาวน์รถท่องเที่ยว หรือเรียนต่อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจ จึงต้องมีวินัยการออมและวางแผนทางการเงินให้ดี

 

          กระปุกที่ 3 เก็บเงินไว้ใช้จ่ายสำหรับเป้าหมายในระยะยาว เช่น เพื่อใช้จ่ายในยามเกษียณซึ่งเป็นการใช้ชีวิตและดูแลสุขภาพในบั้นปลายชีวิต ดังนั้น เงินก้อนนี้จึงมีความสำคัญต่ออนาคตอย่างมาก ถ้าอยากมีความสุขในยามเกษียณก็จำเป็นต้องออมเงินใส่กระปุกนี้อย่างสม่ำเสมอ

 

จำนวนเงินที่ต้องมีหลังเกษียณ = (จำนวนเงินต่อเดือนที่ต้องการใช้หลังเกษียณ x 12 เดือน) x ระยะเวลาที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่หลังเกษียณ

          ตัวอย่าง  เราวางแผนจะเกษียณอายุตอนอายุ 60 ปี และคาดว่าจะใช้ชีวิตไปอีก 20 ปี หลังเกษียณ ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณแบบพอกินพอใช้ ประมาณ 20,000 บาท ต่อเดือน คำนวณเป็นเงินที่ต้องมีหลังเกษียณอย่างน้อย 4,800,000 บาท ((20,000 x 12) x 20) เป็นต้น

 

          กระปุกที่ 4 เก็บเงินเพื่อการลงทุน ถือเป็นการเริ่มต้นให้เงินมีโอกาสได้งอกเงยขึ้นมา อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีหลายประเภทและมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ควรศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน อย่างน้อยที่สุดควรพิจารณาให้เหมาะกับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้ 

 

          รู้หรือไม่ ? สำหรับนักช้อปสาย CF  เทคนิคจ่ายเท่าไหร่ ออม 10% ของค่าใช้จ่ายนั้น จะช่วยให้มีเงินออมแบบไม่รู้ตัว! เช่น หลังจาก CF เสื้อผ้า 1,000 บาท ต้องออม 100 บาท เพียงเท่านี้ ไม่ว่าจะช้อปกระจายแค่ไหนก็ยังมีเงินออมใส่กระปุกเพื่อเป้าหมายในชีวิตและการใช้จ่ายในอนาคตที่มีความสุขได้

หากต้องการมีเงินเก็บใส่กระปุกทั้ง 4 แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ คู่มือเงินทองต้องวางแผน