Investment Discovery Museum

เรื่องเล่าชุด "ครั้งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ” ตอน หุ้นแรกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เนื่องในโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 48 วันที่ 30 เมษายน 2565 พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ขอเชิญรับชม คลิป เรื่องเล่าชุด "ครั้งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ” ตอน หุ้นแรกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการเล่าเรื่องจาก คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในยุคแรก การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในยุคนั้น รวมถึงโอกาสที่ได้รับและความประทับใจที่ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY

#INVESTORY

#INVESTORYMuseum #พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน #InvestmentDiscoveryMuseum #เรียนรู้การลงทุนเริ่มต้นที่INVESTORY

#ครั้งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ