Investment Discovery Museum

SET Index วันแรกของปี 10 ปีที่ผ่านมา เคลื่อนไหวอย่างไร

 

การเริ่มต้นปีใหม่เพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่วัน หลายคนคงได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ SET Index หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันแรกของปีกันว่า มีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด จะเห็นได้ว่า SET Index มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงตลอดเวลา เมื่อต้นปี 2564 เปิดทำการซื้อขายวันแรกวันที่ 4 มกราคม 2564 ช่วงเปิดตลาด SET Index เปิดที่ 1,427.68 จุด ในขณะที่เมื่อปิดตลาด SET Index ปิดที่ 1,468.24 จุด จะเห็นได้ว่าภายในวันเดียวกันมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นจากดัชนีเปิด 40.56 จุด หรือ 2.84% ซึ่งถ้าย้อนหลังดูระดับ SET Index จากสถิติตลอด 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่าในวันแรกของปีค่าดัชนี SET Index ปิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดัชนีตอนเปิดตลาดเป็นส่วนใหญ่ มีลดลงบ้างในบางปีตามสภาวะการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องและปริมาณการซื้อขายในวันนั้นๆ

 

สถิติดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นการปรับเปลี่ยนของ SET Index ณ ช่วงเวลาหนึ่งของปี หากต้องการศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี หรือพัฒนาการของตลาดทุนไทยตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ท่านสามารถเรียนรู้ได้จาก SET Timeline ในพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ที่นำเสนอประวัติศาสตร์ที่สำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านเส้นกราฟดัชนี SET Index ที่สะท้อนถึงชีพจรตลาดทุนไทย ภาพสำคัญของตลาดทุน และวิดีทัศน์ที่เล่าเรื่องเหตุการณ์ในแต่ละทศวรรษไว้อย่างกระชับและเข้าใจง่ายรวมไว้ที่นี่ที่เดียว

เนื่องจากในช่วงนี้ยังปิดสถานที่ทำการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เชิญรับชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ผ่านVIRTUAL Museum ได้ที่ Link

 

INVESTORY Virtual Museum