Investment Discovery Museum

เริ่มต้น DCA ต้องใช้เงินเท่าไหร่

เริ่ม DCA ต้องใช้เงินเท่าไหร่

 

DCA (Dollar-Cost Averaging) เป็นวิธีการซื้อหุ้นหรือกองทุนรวมแบบอัตโนมัติ โดยกำหนดจำนวนเงินสำหรับการ DCA เท่ากันทุกเดือน เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายสำหรับมือใหม่ มีโอกาสทำให้เงินเติบโตได้มากกว่าการหยอดกระปุกหรือฝากเงิน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้เกิดการออมสม่ำเสมอ แค่เพียงเดือนละ 500 บาทก็สามารถเริ่มต้น DCA กองทุนรวมได้แล้ว หรือเดือนละ 1,000 บาท สำหรับการเริ่มต้น DCA หุ้น

 

หากยังไม่แน่ใจหรืออยากเรียนรู้เกี่ยวกับ DCA เพิ่มเติม ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษ เก็บตังค์พลังบวก DCA” จัดแสดงที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ชั้นใต้ดิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 3) เข้าชมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย