Investment Discovery Museum

INVESTORY นำทีม Money Monsters พบปะน้องๆ หนูๆ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน นำทีม Money Monsters ศัตรูร้ายทางการเงินพบปะน้องๆ หนูๆ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2559 - 10 เมษายน 2559