Investment Discovery Museum

ก้าวสู่ปีที่ 43 ดัชนีตลาดหุ้นไทยได้สร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

 

 

ก้าวสู่ปีที่ 43 ดัชนีตลาดหุ้นไทยได้สร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ใช้เวลาถึง 24 ปี ที่จะกลับมายืนที่จุดสูงสุดได้อีกครั้ง

 

ย้อนรอยศึกษาประวัติศาสตร์ตลาดทุนไทยในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน