Investment Discovery Museum

หุ้น 5 ตัวแรก…จากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้

 

 

            หากมองย้อนไปวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเริ่มต้นเปิดทำการซื้อขายวันแรกในวันที่ 30 เมษายน 2518 ที่มีการนำระบบการซื้อขายแบบเคาะกระดานมาใช้ จากวันแรกจนถึงวันนี้ตลอดระยะเวลา 45 ปี บริษัทจดทะเบียนที่เติบโตเคียงคู่กับตลาดหลักทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) (DTC) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (TCAP) ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า บริษัท ลีกวงมิ้งทรัสต์ จำกัด

 

            การที่บริษัทจดทะเบียนสามารถดำรงอยู่คู่กับระบบเศรษฐกิจของประเทศและเป็นที่รู้จักของผู้ลงทุนมาได้กว่า 40 ปี สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง ความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ทั้งเฟื่องฟูและวิกฤติจากภายในและนอกประเทศ รวมถึงความสามารถของบริษัทในการสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังจะเห็นได้จากสถิติราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนับจากการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

            ร่วมเรียนรู้และศึกษาประวัติและพัฒนาการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแง่มุมที่หลากหลาย ได้ที่ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดทำการวันอังคารวันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) ตั้งแต่เวลา 9:30 . – 17:00 .