Investment Discovery Museum

เรื่อง Money กับคนรุ่นใหม่ ตอนที่ 8 - เช็คอินเส้นทางการเงิน 

 เช็คอินเส้นทางการเงิน

 

เป้าหมายเก็บเงินเหมือนกับเป้าหมายของการเดินทาง ก่อนอื่นต้องรู้ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่ใด แล้วกำลังเดินทางไปไหน ถ้าเป้าหมายยังอยู่อีกไกล แล้วอยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วขึ้น ก็ต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้น เปรียบเหมือนการลงทุน ถ้าเราเลือกหาผลตอบแทนที่อัตราสูงกว่า ก็สามารถไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่า ต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา

 

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY | https://www.set.or.th/INVESTORY

SET FinQuizz พิชิต Fin Gap | ร่วมทดสอบแบบสอบถามทางการเงิน ได้ที่ https://FinQuizz.set.or.th
ห้องสมุดมารวย | https://www.maruey.com