Investment Discovery Museum

ศัพท์น่ารู้ @INVESTORY + + Investment Portfolio + +

 

 

Investment Portfolio พอร์ตการลงทุน

 

หมายถึง การกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

 

การทุ่มเงินลงทุนทั้งหมดในสินทรัพย์ประเภทเดียว เปรียบเสมือนการใส่ไข่ที่เรามีทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว สมมติว่าเรามีไข่ทั้งหมด 12 ฟองใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียว ถ้าตะกร้าตกลงพื้น ไข่ทั้ง 12 ฟองก็อาจกระแทกพื้นแตกทั้งหมด

 

แต่ถ้าเราแบ่งไข่ 12 ฟองใส่ตะกร้า 3 ใบ ใบละ 4 ฟอง ถ้าตะกร้าใบหนึ่งตกทำให้ไข่แตก 4 ฟอง เราก็ยังเหลือไข่อัก 8 ฟอง ที่อยู่ในตะกร้า 2 ใบ

 

ถ้าเปรียบตะกร้า 3 ใบ เป็นประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างที่เห็นใกล้ๆ ตัว ก็คือ เงินสด เงินฝากธนาคาร หุ้นกู้/พันธบัตร หุ้น ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น