Investment Discovery Museum

วัยรุ่นไทย 4.0 หาเงินได้ ใช้เงินเป็น เห็นความสำคัญของการออม

 

วัยรุ่น 4.0

 

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ มีความหลากหลายทางอารมณ์ ทุกสิ่งที่ได้พบเจอในแต่ละวัน ดูน่าตื่นเต้น น่าทดลอง มีความอยากได้ อยากเป็น อยากมีไลฟ์สไตล์ตามไอดอลที่ชื่นชมในอินสตาแกรม (IG) เฟซบุ๊ค (FB) หรือ social media อื่นๆ ซึ่งนำไปสู่การใช้จ่ายตามเทรนด์เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ แต่ถ้าใช้จ่ายอย่างเพลิดเพลิน ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ สุดท้ายก็อาจลำบากตัวเองได้

 

ดังนั้น เรื่องของการบริหารเงินและการวางแผนการเงิน ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม แม้จะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆ ที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ด้วยตนเอง

 

เริ่มต้นจากการบริหารเงินค่าขนมที่ได้รับจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง รับปุ๊บจดปั๊บ จ่ายปุ๊บจดปั๊บ จะใช้วิธีจดในสมุดบันทึกหรือใช้ Application บนมือถือ ก็เลือกใช้ให้เหมาะกับอัธยาศัย จะได้สนุกกับการจดบันทึก ไม่ทิ้งไปกลางทาง สำหรับคนที่ใช้เงินพอดี๊พอดี ไม่เคยเหลือสักครั้ง คงต้องกลับมาดูจากบันทึกรายรับรายจ่ายที่จดไว้นี่แหละ จะได้รู้ว่าหมดเงินไปกับอะไร ถ้าสามารถลดหรือตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างได้ ก็จะทำให้มีเงินเหลือเก็บทันที ส่วนคนที่มีเงินเหลือเก็บ จะน้อยหรือมาก ก็ถือว่าก้าวล้ำนำหน้าเพื่อนไปแล้ว การจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ จะยิ่งช่วยให้คิดก่อนใช้ และทำให้มีเงินเหลือเก็บเพิ่มขึ้นได้

 

นอกจากนี้ วัยรุ่นในยุคปัจจุบันมีโอกาสและช่องทางการหารายได้เสริมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำงานพิเศษจากคนในครอบครัว ทำขนม งานฝีมือ สอนพิเศษ ถ่ายรูป ขายของออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งนอกจะมีรายได้พิเศษและความภูมิใจแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

 

เมื่อเก็บเงินได้มากพอ อาจแบ่งเงินไปใช้จ่ายตามที่ตั้งใจ เช่น เรียนพิเศษ ท่องเที่ยว ฯลฯ แต่ห้ามลืมแบ่งเงินไปฝากประจำ ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากออมทรัพย์ ถ้าชอบเสี่ยงโชค จะซื้อสลากออมสินหรือสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ลุ้นรางวัลบ้างก็ได้ แต่ถ้าจะลองลงทุนให้กองทุนรวมหรือหุ้น ก็สามารถออมแบบสม่ำเสมอได้ โดยเริ่มต้นที่เดือนละ 500 บาทสำหรับกองทุนรวม หรือเดือนละ1,000 บาทสำหรับหุ้น #เริ่มออมสม่ำเสมอตั้งแต่วันนี้ #อนาคตดีแน่นอน

 

วัยรุ่นไทย หาเงินได้ ใช้เงินเป็น เห็นความสำคัญของการออม