Investment Discovery Museum

“อย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวกัน”

 

       สำหรับผู้ลงทุนมือใหม่สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ การการบริหารจัดพอร์ตการลงทุน ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของการลงทุนก็ว่าได้ ตามคำกล่าวที่ว่า อย่าใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียวกัน หากเปรียบไข่เป็นเงินลงทุนของเรา การกระจายด้วยการนำไข่ไปใส่ในตะกร้าหลายใบ ก็เปรียบเสมือนกับการนำเงินลงทุน กระจายไปในการลงทุนในหลายๆ รูปแบบ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันกับตะกร้าใบใดใบหนึ่ง เราก็ยังมีตะกร้าใบอื่นๆ เหลืออยู่

 

   ในหลักการลงทุนจึงหมายถึง การกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆ ประเภท เพื่อลดความเสี่ยง ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของหลักทรัพย์ และสร้างผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวัง โดยพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละคนจะมีสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างกันตามระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนยอมรับได้ เพราะทางเลือกของการลงทุนมีความหลากหลาย มีความเสี่ยงและให้ผลตอบแทนที่ต่างกันนั่นเอง

 

          ค้นหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเองได้ที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน