Investment Discovery Museum

SET Index ชีพจรตลาดทุนไทย

 

 

หากมองย้อนไปกว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา นับว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย ตั้งแต่ยุคบุกเบิก เรียนรู้ พัฒนา (2518-2528) ยุคพัฒนาอย่างก้าวกระโดด (2529-2538) ยุคพลิกวิกฤติเป็นโอกาส (2539-2548) จนถึงยุคยกระดับสู่ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำในภูมิภาค (2548-2558) ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และก่อเกิดพัฒนาการที่สำคัญในตลาดทุนไทยที่เชื่อมโยงส่งต่อให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง

 

สำหรับผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์และพัฒนาการตลาดทุนไทย สามารถเรียนรู้เรื่องราวทั้ง 4 ทศวรรษ ผ่าน SET Timeline และสื่อวีดิทัศน์ได้ที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน

 

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน