Investment Discovery Museum

เสื้อสูทของโบรกเกอร์ในอดีตมีความหมายอย่างไร

 

เสื้อสูทของโบรกเกอร์ในอดีต มีความหมายอย่างไร?

ในช่วงของการซื้อขายหุ้นด้วยวิธีเคาะกระดาน เจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิก (โบรกเกอร์) ที่อยู่ประจำห้องค้าหลักทรัพย์ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตและใส่เสื้อสูทที่มีสีแตกต่างกันเพื่อบ่งบอกถึงหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มเสื้อสูทสีน้ำเงิน คือ เทรดเดอร์ เป็นผู้ที่มีสิทธิเขียนคำสั่งและเคาะซื้อขายหุ้นบนกระดานตามคำสั่งซื้อขายที่ได้รับ โดยด้านหลังสูทปักหมายเลขและชื่อย่อบริษัทสมาชิก

กลุ่มเสื้อสูทสีเทา คือ ผู้ช่วยเทรดเดอร์ ทำหน้าที่ได้เพียงรับคำสั่งซื้อขายหุ้นทางโทรศัพท์และนำไปส่งให้เทรดเดอร์เท่านั้น โดยด้านหลังสูทปักหมายเลขและชื่อย่อบริษัทสมาชิก เช่นเดียวกับเทรดเดอร์
ผู้สนใจสามารถชมเสื้อสูทจำลองและวีดิทัศน์การซื้อขายแบบเคาะกระดาน ได้ที่ INVESTORY

เรียนรู้การลงทุน เริ่มต้นที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน