Investment Discovery Museum

เริ่มวางแผนการเงินและการลงทุนวันนี้ เพื่อการเป็น Freelance ที่มีอิสรภาพที่แท้จริง

 

การเป็นฟรีแลนซ์หรือการประกอบอาชีพอิสระในปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในกระแสความนิยมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดคล้ายๆ กัน คือ ไม่ชอบทำงานประจำ อยากเป็นนายตัวเอง อยากมีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น และอยากมีอิสระในการทำงาน แต่การเป็นฟรีแลนซ์มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง และต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินด้วย ซึ่งก็หมายความว่า ต้องสามารถหารายได้ในระดับที่ไม่น้อยกว่าการทำงานประจำและต้องมีเงินเก็บสำรองมากพอสมควร เนื่องจากไม่สามารถกำหนดรายรับที่จะเข้ามาในแต่ละเดือนได้ การที่มีรายได้สูงในวันนี้ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะมีรายได้สูงเช่นนี้ตลอดไป

 

ความจริงแล้วคนที่เป็นฟรีแลนซ์จำเป็นต้องมีความถี่ถ้วนในการใช้จ่ายและมีวินัยทางการเงินยิ่งกว่ามนุษย์เงินเดือนด้วยซ้ำ  เนื่องจากต้องรับผิดชอบบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทุกอย่างเอง ไม่มีสวัสดิการเหมือนมนุษย์เงินเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ารักษาพยาบาล ดังนั้น การทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับฟรีแลนซ์ ดังนั้น เมื่อมีรายได้เข้ามา จึงควรเก็บเงินส่วนหนึ่งสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายประจำและหนี้สิน อย่างน้อย 3-6 เดือน เผื่อใช้ในยามมีเหตุฉุกเฉิน อีกส่วนหนึ่งแบ่งไปลงทุนให้เงินงอกเงย เช่น ลงทุนใน LTF - RMF ออมหุ้น ออมทอง ฯลฯ  และส่วนสุดท้ายเป็นเงินที่จะใช้จ่ายเพื่อเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ เช่น ท่องเที่ยว ซื้อกล้องใหม่ เรียนต่อต่างประเทศ เป็นต้น

 

การหารายได้พิเศษก็เป็นอีกหนทางที่จะช่วยให้ฟรีแลนซ์สามารถอยู่รอดได้ ลองดูว่างานอดิเรกที่ชอบหรือความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ อาจทำให้เป็นอาชีพเสริมก็เป็นได้ เช่น การเปิดคอร์สอบรมออนไลน์ งานแฮนด์เมด การวาดการ์ตูนหรือวาดภาพประกอบ การถ่ายรูป เป็นต้น นอกจากนี้ การบันทึกรายรับรายจ่าย ซึ่งอาจดูว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับชีวิตฟรีแลนซ์ จะใช้วิธีจดแบบเดิมๆ หรือจะใช้ app ก็เลือกตามสะดวก เพราะสิ่งที่จะได้เห็นก็คือ เรามีรายรับมาจากทางไหน และหมดเงินไปกับอะไร ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น และรู้ว่าควรเพิ่มรายได้จากทางใด

 

                หากต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการลงทุน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.set.or.th/education เช่น เทคนิควางแผนการเงินสไตล์ฟรีแลนซ์ สร้างรายได้เสริมด้วยงานอดิเรกชิคๆ เป็นต้น และสามารถทดลองดูจำนวนเงินเก็บที่โตขึ้นจากการออมสม่ำเสมอได้จาก โปรแกรมเพิ่มพลังตังค์เก็บ พร้อมกันนี้

 

ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการพิเศษ เก็บตังค์พลังบวก DCA” จัดแสดงที่ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ชั้นใต้ดิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าชมฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย