Investment Discovery Museum

เงินสำรองเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน เกราะป้องกันยามวิกฤติ

 

 

ระยะเวลากว่า เดือน ตั้งแต่เราเริ่มได้ยินข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโรคที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งตอนนี้เป็นที่รู้จ้กกันในชื่อว่า โควิด-19 (COVID-19) จากที่คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่เกี่ยวกับเรา อยู่ๆ ก็กลายมาเป็นเรื่องของเราทุกคนอย่างฉับพลัน เพราะส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงินในทันที

 

ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงที่สถานการณ์ปกติ เรามักจะละเลยหรือไม่ใส่ใจกับการเก็บออมเงินสำรองเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน เพราะคิดว่ายังไม่จำเป็น หรือถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้น ก็น่าจะยังพอมีเวลาให้พวกเราได้เตรียมตัวเตรียมใจ แต่...สถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ทำให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงความหมายของคำว่า ฉุกเฉิน และ ไม่มีเวลา รวมถึงความสำคัญของการมี เงินสำรองเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน อย่างแท้จริง

 

ปัญหาทางการเงินต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนในยามนี้ จะให้ยึดหลัก “เก็บก่อนใช้” เหมือนช่วงที่ยังมีรายได้ตามปกติ คงยากที่จะเป็นไปได้ เพราะแทบทุกธุรกิจหยุดชะงักและลดการจ้างงาน ภาครัฐและสถาบันการเงินจึงได้เร่งให้มีมาตรการช่วยเหลือผ่อนคลายในหลายรูปแบบ แต่ถึงแม้จะมีมาตรการต่างๆ ออกมาช่วยก็ตาม ณ วันนี้ เราทุกคนควรเริ่มต้นจากการช่วยเหลือตัวเองและคนในครอบครัวก่อน ผู้ที่มีเงินออมสำรองไว้สำหรับค่าใช้จ่ายประจำตั้งแต่ เดือนขึ้นไป ก็น่าจะพอประคองตัวเองและครอบครัวต่อไปได้อีกสักระยะ แต่ก็ไม่ควรประมาทเพราะสถานการณ์อาจยืดเยี้อไปเรื่อยๆ และสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินจากสถานการณ์ COVID-19 ก็อย่าเพิ่งหมดหวัง ควรเริ่มต้นจากการสำรวจค่าใช้จ่ายประจำในแต่ละเดือน หลังจากเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระเรียบร้อยแล้ว รายการใดที่ไม่จำเป็น ก็ควรที่จะลด งด หรือยกเลิกไปก่อน แต่หากมีหนี้สินอยู่ ก็พยายามไม่ก่อหนี้เพิ่ม และควรติดตามมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐและสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิดว่า มาตรการใดที่มีเงื่อนไขเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของเรา ไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือ การพักชำระหนี้ การพักชำระเงินต้น ฯลฯ และเมื่อได้รับเงินสดก้อนใหม่ในมือ จงใช้อย่างมีสติ เพื่อให้สามารถประคองตัวเองและครอบครัวผ่านพ้นช่วงวิกฤตินี้ไปได้

 “คิดก่อนใช้” จึงเป็นเรื่องที่ขอฝากไว้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีเงินสำรองเพียงพอหรือไม่ก็ตาม ในยามที่เราต้อง #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ จึงแทบไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจาก อาหาร ยาและเวชภัณฑ์ อินเทอร์เน็ต และค่าเช่าที่พัก (ถ้ามี) และเมื่อเรื่องราวต่างๆคลี่คลายกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติแล้ว เรื่องที่เราควรลงมือทำโดยไม่รอช้า ก็คือ การเริ่มต้นเก็บเงินสำรองเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความ บัญชีเงินออมทั้ง 4: ของมันต้องมี

 

#เราจะรอดไปด้วยกัน 

เริ่มต้นวางแผนการเงินและเรียนรู้การลงทุนได้ที่ INVESTORY

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


==========================================
#SET
#INVESTORY
#INVESTORYMuseum
#พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
#InvestmentDiscoveryMuseum
#เรียนรู้การลงทุนเริ่มต้นที่INVESTORY