Investment Discovery Museum

เยี่ยมชม

การเดินทางและเวลาทำการ

Map INVESTORY

เวลาทำการและอัตราค่าเข้าชม

วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทำการวันจันทร์)
เวลา 09:30 - 19:00 น.

อัตราค่าเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

บุคคลทั่วไป (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ราคา 100 บาท

บุคคลที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าชมฟรี
 • เด็ก นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี
  *** โปรดแต่งเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา
 • ผู้สูงอายุ (ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) ภิกษุ สามเณร และผู้พิการ
  *** โปรดแสดงบัตรประชาชน
 • ผู้เข้าชมแบบกลุ่ม (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)
  *** ต้องยื่นหนังสือขอเข้าชมจากหน่วยงานต้นสังกัด
Map INVESTORY

ที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง

INVESTORY

ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 3

รถโดยสารประจำทาง

สาย 73, 73ก, 98, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529

รถยนต์ส่วนตัว

1.3 กม. จากทางขึ้น – ลงทางด่วนรัชดาภิเษก
2.0 กม. จากทางขึ้น – ลงทางด่วนพระราม 9

ลงทะเบียนเข้าชมล่วงหน้า

สำหรับการเข้าชมแบบกลุ่ม (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)

สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทาง e-mail: INVESTORY@set.or.th หรือทางเว็บไซต์ตามขั้นตอนดังนี้

 1. กรอกชื่อหน่วยงาน จำนวนผู้เข้าชม และข้อมูลของผู้ประสานงาน
 2. เลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการเข้าชมในปฏิทินออนไลน์
 3. การส่งคำขอเข้าชมและ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ ยังไม่ถือเป็นการตอบรับ จนกว่าเจ้าหน้าที่ INVESTORY จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันและช่วงเวลาเข้าชม
 4. นำหนังสือขอเข้าชมฉบับจริงจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ INVESTORY ในวันเข้าชม

สำหรับบุคคลทั่วไป / SET Member

 1. กรอกข้อมูลผู้ลงทะเบียน
 2. เลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการเข้าชมในปฏิทินออนไลน์
 3. หลังจากลงทะเบียนแล้ว ท่านจะได้รับ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติเพื่อยืนยันวันเวลาเข้าชม โปรดแสดง e-mail ดังกล่าว พร้อมรหัสอ้างอิงหรือ QR Code เพื่อรับบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของ INVESTORY ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เริ่มเก็บค่าเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป)

เข้าชมแบบกลุ่ม

ลงทะเบียน

บุคคลทั่วไป

ลงทะเบียน
โปรโมชั่นการเข้าชม INVESTORY

โปรโมชั่นฉลองการเปิด INVESTORY อย่างเป็นทางการ ซื้อบัตรเข้าชม 1 ใบ แถม 1 ใบ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2559

ด้านสถานที่
INVESTORY ตั้งอยู่ที่ไหน เดินทางมาได้อย่างไรบ้าง

ที่ตั้งและการเดินทาง

ที่ตั้ง

INVESTORY

ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

รถไฟฟ้าใต้ดิน

สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 3

รถโดยสารประจำทาง

สาย 73, 73ก, 98, 136, 137, 157, 163, 172, 179, 185, 206, 514, 517, 528, 529

รถยนต์ส่วนตัว

1.3 กม. จากทางขึ้น – ลงทางด่วนรัชดาภิเษก
2.0 กม. จากทางขึ้น – ลงทางด่วนพระราม 9

กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ สามารถจอดรถได้ที่ไหนและมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
ผู้เข้าชมสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยติดต่อประทับตราบัตรจอดรถที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ INVESTORY
รถทัวร์สามารถจอดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้หรือไม่
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีพื้นที่จอดรถสำหรับรถทัวร์ แต่สามารถจอดชั่วคราวด้านหน้าอาคาร เพื่อรับ-ส่งกลุ่มผู้เข้าชมได้้
ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ
เนื้อหาจัดแสดงมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง มีความแปลกใหม่หรือโดดเด่นกว่าที่อื่นอย่างไร

INVESTORY เป็นพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) แห่งแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุน มีการจัดแสดงเนื้อหาโดยใช้การเล่าเรื่อง (Storyline) ผ่านตัวละคร Money Monsters ศัตรูร้ายทางการเงิน และ SET Heroes ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของหุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม และอนุพันธ์ ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าชมได้รู้จักและตระหนักถึงปัญหาทางการเงินที่มีอยู่รอบๆ ตัว จนเกิดความต้องการที่จะหาทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยการวางแผนทางการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตในที่สุด

นอกจากนี้ INVESTORY ยังมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการเล่าเรื่องราว โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทดลองปฏิบัติจริง (Interactive Self-Discovery) ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน

ผู้เข้าชมจะได้ประโยชน์อะไรจาก INVESTORY

เรียนรู้วิธีจัดการปัญหาทางการเงิน ด้วยการวางแผนการเงินและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ

มีนิทรรศการหมุนเวียนหรือไม่ จัดบ่อยแค่ใหน

INVESTORY มีการจัดแสดงและเปลี่ยนนิทรรศการหมุนเวียนทุก 6 เดือน โดยนิทรรศการหมุนเวียนชุดแรก คือ “40 ปี ตลาดหลักทรัพย์ฯ: หุ้นส่วนชีวิต หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย” บอกเล่าถึงเรื่องราวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่ามีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนตลอดเวลา เปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนในชีวิตคนไทย และยังเป็นหุ้นส่วนของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

จะติดตามความเคลื่อนไหวของ INVESTORY ได้ทางไหนบ้าง

ทางเว็บไซต์ www.set.or.th/INVESTORY

ด้านข้อปฏิบัติในการเข้าชม
INVESTORY เหมาะสำหรับคนกลุ่มไหน
เยาวชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและการลงทุน
เปิดให้บริการในวันใดบ้าง

INVESTORY เปิดให้บริการทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09:30 – 19:00 น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังต่อไปนี้

 • วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (31 ธันวาคม และ 1 มกราคม)
 • วันสงกรานต์ 13 - 15 เมษายน
การซื้อบัตรเข้าชม และอัตราค่าเข้าชม

ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ INVESTORY ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทำการวันจันทร์) เวลา 09:30 - 19:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2009 9000 ต่อ 3566 โดยมีอ้ตราค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) คนละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าชมฟรี
 • เด็ก นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี
  *** โปรดแต่งเครื่องแบบ หรือแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา
 • ผู้สูงอายุ (ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) ภิกษุ สามเณร และผู้พิการ
  *** โปรดแสดงบัตรประชาชน
 • ผู้เข้าชมแบบกลุ่ม (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป)
  *** ต้องยื่นหนังสือขอเข้าชมจากหน่วยงานต้นสังกัด
การขอเข้าชมแบบกลุ่มต้องทำอย่างไรบ้าง

การติดต่อเข้าชมแบบกลุ่ม (ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) สามารถแจ้งความประสงค์ได้ทาง e-mail: INVESTORY@set.co.th หรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th/INVESTORY ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
*** การส่งคำขอเข้าชมและ e-mail ตอบกลับอัตโนมัติ ยังไม่ถือเป็นการตอบรับ จนกว่าเจ้าหน้าที่ INVESTORY จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันและช่วงเวลาเข้าชม
*** โปรดนำหนังสือขอเข้าชมฉบับจริงจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ INVESTORY ในวันเข้าชม

ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเข้าชม INVESTORY

ผู้เข้าชมสามารถใช้เวลาเรียนรู้ได้อย่างอิสระภายในวันที่เปิดใช้บัตรเข้าชม และควรเข้าชมก่อนเวลา 18:00 น. อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ควรมีระยะเวลาในการเข้าชมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

มีการจำกัดการเข้าชมหรือต้องจองล่วงหน้าหรือไม่ และเปิดให้เข้าชมเป็นรอบหรือไม่ อย่างไร
INVESTORY ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้โดยอิสระ จึงไม่มีการกำหนดรอบเข้าชม
สำหรับผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถเลือกช่วงเวลาเข้าชมมาก่อนได้ ผ่านเว็บไซต์ www.set.or.th/INVESTORY
สำหรับผู้เข้าชมที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถติดต่อซื้อบัตรเข้าชมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ INVESTORY ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทำการวันจันทร์) เวลา 09:30 - 19:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2009 9000 ต่อ 3566
สามารถถ่ายรูป / ถ่ายวิดีโอ ได้หรือไม่

INVESTORY อนุญาตให้ผู้เข้าชมถ่ายรูป / ถ่ายวิดีโอได้

ยกเว้น การใช้อุปกรณ์ที่อาจรบกวนผู้เข้าชมอื่น (เช่น แฟลช ขาตั้งกล้อง ไมโครโฟน) หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรูปถ่ายหรือสื่ออื่นๆ ที่บันทึกไปใช้ในเชิงพาณิชย์ จะต้องได้รับอนุญาตจาก INVESTORY เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

ข้อปฏิบัติของผู้เข้าชม

เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เข้าชม INVESTORY จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าชม INVESTORY
 • ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ของ INVESTORY
 • ห้ามนำอาวุธและสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่ INVESTORY
 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าในบริเวณจัดแสดงนิทรรศการ
 • กรณีการใช้ขาตั้งกล้องบันทึกภาพ แฟลช ไม้เซลฟี่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจเป็นการรบกวนผู้เข้าชมอื่น ภายในส่วนจัดแสดงนิทรรศการ จะต้องได้รับอนุญาตจากทาง INVESTORY เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
 • INVESTORY ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธมิให้เข้าชม หรือในการขอให้ออกจากพื้นที่ สำหรับผู้เข้าชมรายใดที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือที่พิจารณาเห็นว่าอาจจะก่อผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือเป็นการรบกวนผู้อื่น
 • INVESTORY สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าชม INVESTORY ตามที่เห็นสมควร
การฝากสิ่งของก่อนเข้าชม

ผู้เข้าชมควรเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าไว้กับตนเองตลอดเวลา หรือติดต่อขอใช้บริการตู้ล็อกเกอร์ที่จุดประชาสัมพันธ์ของ INVESTORY ทั้งนี้ INVESTORY ไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินส่วนตัวทุกประเภทที่นำเข้ามาในพื้นที่ INVESTORY ไม่ว่ากรณีใดๆ

ร้านขายของที่ระลึก

ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกตลอดจนหนังสือความรู้ต่างๆ ที่จัดพิมพ์โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ที่ INVESTORY Shop ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทำการวันจันทร์) เวลา 09:30 - 19:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2009 9000 ต่อ 3567

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก SET Member

สมาชิก SET Member โปรดแสดง QR code ผ่าน SET App เพื่อรับส่วนลด 10% ในการซื้อของที่ระลึก ณ INVESTORY Shop

กำลังดำเนินการ